U Briselu je održan 8. sastanak Zajedničkog konsultativnog odbora EU-RS. U fokusu sastanka su bili digitalizacija kao alat za socijalni i ekonomski razvoj, reforma javne uprave u Srbiji i pregled situacije u pogledu civilnog društva i vladavine prava u Srbiji. Sastanku su takođe prisustvovali i predstavnici Evropske komisije koji su naročito podvukli usku vezu i uslovljenost između pregovora i napretka ostvarenog u okviru poglavlja 23 (Pravosuđe i osnovna ljudska prava) i 24 (Pravda, sloboda i sigurnost) i dinamike i toka pregovora u okviru svih ostalih poglavlja.

Takođe ističemo da je kopredsedavanje ovim telom tokom naredne četiri godine preuzeo Generalni sekretar Unije poslodavaca Srbije, gospodin Boško Savković.