Održane sednice Borda i Skupštine AICESIS-a

Grčka je 27. i 28. juna bila domaćin sednica Borda i Skupštine Međunarodne organizacije ekonomskih i socijalnih saveta i sličnih organizacija (AICESIS). Posle skoro isključivo onlajn sastajanja tokom prethodog dvogodišnjeg perioda, članovi ove međunarodne organizacije su se lično okupili u Atini radi razmatranja aktuelne situacije i daljeg unapređenja rada AICESIS-a.

Redovna diskusija se vodila o praktičnim aspektima partnerstva sa Međunarodnom organizacijom rada, inače UN Agencijom, i UN Ekonomskim i socijalnim savetom. Ove dve organizacije predstavljaju osnovni oslonac i izvor delovanja AICEISS-a svojim fokusom na pitanja od važnosti za svet rada i promovisanje međunarodne ekonomske i socijalne saradnje i razvoja. Druga važna tema diskusije ticala se predloga izmena Statuta koje su imale za cilj usvajanje modernog, sadržajno i tehnički doteranog dokumenta, usklađenog sa ciljevima UN. U tom smislu su dodati preambula, jasan pregled definicija, ciljeva i principa rada AICESIS-a, ali su uvedena i tehnička ograničenja u slučaju neplaćanja članarine, ograničenja trajanja pojedinih mandata i druga. Dostavljena je inicijativa da se u tekst Statuta uključe poštovanje UN Ciljeva održivog razvoja i pozivanje na dijalog u dobroj veri. Takođe je dat predlog da se izmenama predvidi da mandat sadašnjih članova Borda traje do kraja roka na koji su izabrani, čime će se omogućiti nesmetano funkcionisanje AICESISA, s obzirom na to da izmene Statuta stupaju na snagu danom donošenja.

Članovi AICESIS-a su u sklopu dvodnevnih dešavanja održali i Međunarodnu konferenciju o klimatskim promenama. Učesnici su se složili da ove promene, same po sebi, predstavljaju vrstu krize koja je veliki globalni izazov, a on zahteva i sistematsku saradnju na više nivoa. Stoga se u srži prioriteta socijalno-ekonomskih saveta nalaze socijalni dijalog i holistički pristup savremenim izazovima koji ukazuju na velike političke intervencije za zaštitu životne sredine.

Predstavljajući Predsednika Unije poslodavaca Srbije, Miloša Nenezića, u radu sednice Borda je učestvovao Andreja Brkić, predsednik Izvršnog odbora UPS, a kao član tripartitne delegacije Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije u radu sednice Skupštine AICESIS-a. U okviru razmatranja mesta održavanja sledećeg sastanka Borda.

Ističemo da je prihvaćen svojevremeni predlog da Republika Srbija bude domaćin, a od kojeg se odustalo usled COVID-19 pandemije. Time su Socijalno-ekonomski savet RS i Unija poslodavaca Srbije dobili još jednom potvrdu uvažavanja od strane međunarodnih partnera.

Preporučene vesti

Još uvek nema komentara. Budite prvi!


Dodajte komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *