Održano savetovanje na temu značaja i primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

U prostorijama Unije poslodavaca Srbije uspešno je realizovano jednodnevno savetovanje na temu značaja i primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i Uredbe o zaštiti pojedinaca u vezi sa obradom podataka o ličnosti i slobodnom kretanju takvih podataka (GDPR) u saradnji sa našim članom kompanijom ,,Ascalderom” .

Učesnici seminara imali su priliku da od predavača koji imaju bogato iskustvo na polju primene Uredbe o zaštiti pojedinaca u vezi sa obradom podataka o ličnosti i slobodnom kretanju takvih podataka (GDPR) a koja se direktno primenjuje u svim državama članicama EU, saznaju najvažnije novine koje donosi pomenuta Uredba, ali i novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, čija je primena odložena do 21. avgusta 2019. godine.

S obzirom da je predstojeći period vreme koje je potrebno iskoristiti za usklađivanje sa novim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“ br.87/2018),  savetovanje je koncipirano tako da učesnici dobiju osnovna znanja kako o novopropisanom načinu prikupljanja, čuvanja, zaštite i prenosa podataka o ličnosti svojih zaposlenih, ali i poslovnih partnera i kupaca tako i o najlakšem i najuspešnijim načinima implementacije odredaba zakona u sva akta i poslovanje kompanija.

Predstavnici kompanija dobili su mogućnost i da postave pitanja i razjasne nejasnoće u vezi sa novim zakonskim rešenjima, ali i rešenjima Uredbe koja će se primenjivati na sve privredne subjekte koji posluju na tržištu Evropske Unije.

 

 

Preporučene vesti

Još uvek nema komentara. Budite prvi!


Dodajte komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *