Otvoren javni poziv za učešće u finansiranju mere obuke za potrebe poslodavca

Nacionalna služba za zapošljavanje je raspisala novi javni poziv za učešće u finansiranju obuka za potrebe poslodavca za zaposlenog u 2022. godini.

Ova mera se sprovodi radi sticanja usavršavanja zaposlenih u cilju potreba procesa rada. Cilj ove mere je održanje zaposlenja kod poslodavca. Pod usavršavanjem zaposlenog smatra se sticanje dodatnih znanja i veština namenjenih zaposlenom licu, koje kroz obuku obezbeđuje kompetencije, odnosno stiče nedostajuća znanja, sposobnosti i veštine koje su većinom prenosive na druge privredne subjekte ili delatnosti.

Obuku može sprovoditi javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih, u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih, odnosno licencirani izvođač obuke, u skladu sa zakonom Republike Srbije, a na osnovu iskazane potrebe poslodavca.

Nacionalna služba za zapošljavanje  može poslodavcu na osnovu zahteva da isplati sredstva na ime učešća u finansiranju troškova obuke radi usavršavanja do 50% od ukupnih opravdanih troškova, a najviše do 100.000,00 dinara po polazniku. Sredstva na ime učešća u finansiranju troškova obuke se mogu povećati najviše do 70% opravdanih troškova, a najviše do 100.000,00 dinara po polazniku.

Poslodavac koji ima do 5 zaposlenih ima pravo da u obuku uključi jednog zaposlenog, poslodavac koji ima od 6 do 14 zaposlenih ima pravo da u obuku uključi dvoje zaposlenih, a poslodavac koji ima 15 i više zaposlenih ima pravo da u obuku uključi zaposlene čiji broj ne može biti veći od 20% ukupnog broja zaposlenih.

Pravo učešća u realizaciji mere može ostvariti poslodavac pod uslovom:

  • da pripada privatnom sektoru (udeo privatnog kapitala u vlasničkoj strukturi 100%);
  •  da u poslednja 24 meseca izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u zakonskim rokovima;
  • da u poslednja 24 meseca nije bio evidentiran u registru dužnika prinudne naplate Narodne banke Srbije;
  •  da je izmirio ugovorne i druge obaveze prema Nacionalnoj službi, osim za obaveze čija je realizacija u toku, pod uslovom da iste redovno izmiruje;
  • da ima plan usavršavanja zaposlenog;
  • da ima izvođača obuke, koji ima status javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih ili je licenciran u skladu sa zakonima Republike Srbije;
  •  da u obuku uključi zaposlenog koji je u radnom odnosu na neodređeno vreme u trajanju od najmanje 6 meseci pre podnošenja zahteva za učešće imaju status osobe sa invaliditetom.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 31.10.2022. godine. O svim aktuealnim javnim pozivima i konkursima kao i olakšicama koje vam mogu pomoći u poslovanju, možete se informisati u našoj novoj rubrici na sajtu ovde

Link javnog poziva je ovde

Preporučene vesti

Još uvek nema komentara. Budite prvi!


Dodajte komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *