Panel diskusija

U sklopu Projekta -Turizam su ljudi danas je održana panel diskusija o aktuelnoj situaciju u Sektoru turizma i ugostiteljstva u Srbiji. Panelisti su bili predstavnici Sektora turizma i ugostiteljstva Unije poslodavaca Srbije na čelu sa Predsednikom Stevanom Rodićem i predstavnici Samostalnog sindikata turizma i ugostiteljstva na čelu sa Milomirem Milentijevićem.

 

Ključni problemi u ovom Sektoru prepoznati su u visokim troškovima poslovanja, nelojalnoj konkurenciji  i formalnom socijalnom dijalogu. Fiskalni i parafiskalni nameti se uvećavaju bez sagledavanja realnih mogućnosti privrednika u Srbiji dok su porezi na zarade najviši u regionu. Konkretni podsticaji za osnaživanje i podršku ovog Sektora su izostali ali su uvedene brojne represivne  mere. U takvoj situaciji nije iznenađujuć podatak  da bankarski sektor odobrava kredite privrednicima sa kamatama do 5%, a da država zateznu kamatu obračunava u nivou od 16%. Slična situacija je i kada su u pitanju podsticaji za otvaranje novih radnih mesta koja se odobravaju u najvećoj meri stranim investitorima i ni jedan domaći privrednik neće dobiti subvenciju za novo zapošljavanje u  iznosu koji se odobrava stranim kompanijama. U ovakvim okolnostima sa ciljem opstanka na tržištu, mnogi legalni poslodavci prelaze u nelegalne tokove što nije dobro ni za privredu ni za zaposlene u ovom sektoru.

 

Privredni ambijent  u Srbiji ne podstiče rast i razvoj ovog sektora iako su se svi složili da Turizam i ugostiteljstvo u Srbiji imaju perspektivu i predstavlja privrednu granu koja ima mogućnosti da se razvija i kreira nova radna mesta.  Međutim, neophodno je stati na put širenju crne  ekonomije i nelojalne konkurencije koju su posebno istakli i poslodavci i  sindikati. Rešavanje svih pojavnih oblika neformalne ekonomije trebalo bi da bude prioritet odgovorne države i na tome moraju insistirati obe strane. Kao poseban novi vid nelojalne konkurencije pojavljuje se i »izdavanje« apartmana stranim turistima koji se putem interneta i socijalnih mreža nudi kao turistička ponuda a koju niko ne kontroliše. Ovakav vid  smeštaja direktno utiče na smanjenje prometa u legalno prijavljenim smeštajnim objektima.

 

Posebnu pažnju na panelu privuklo je pitanje  zapošljavanja radnika na privremenim i povremenim poslovima i uloga agencija koje na ovaj način angažuju zaposlene. Obe strane su se složile da rad agencija za zapošljavanje mora zakonom biti regulisano i zaposleni na istim pozicijama bez obzira na vrstu ugovora koji su potpisali moraju imati ista primanja.

 

Jedini način da se navedeni problemi reše su međusobo razumevanje socijalnih partnera, podrška i insistiranje na socijalnom dijalogu koji bi po uzoru na model Hrvatske trebao da bude kontinuiran i prisutan nakon potpisivanja kolektivnog ugovora u Sektoru turizma i ugostiteljstva sa ciljem praćenja primene i trendova u Sektoru, insistiranja na kvalitetu i informisanja šire javnosti o rezultatima i problemima koji se javljaju.  U sadašnjim prilikama socijalni dijalog postoji formalno i na nacionalnom i na lokalnom nivou. Sastanci i sednice ovog tela su formalni i bez sadržaja jer ne postoji zainteresovanost od strane države da se u okviru Socijalno ekonomsog saveta nešto konkretno i pokrene. Socijalno ekonomski savet Beograda formalno funkcioniše. Formirane su i radne grupe sa ciljem da se navedeni problemi brže i lakše rešavaju, ali se ništa nije konkretno  i pokrenulo.

 

Glavne primedbe sindikata se odnose na loš položaj zaposlenih, na Zakon o radu koja im je umanjio prava kao i na visinu minimalne cene rada koja se nije ove godine promenila. Pojedinačni razgovori sa Vladom  ne mogu dati očekivane rezultate i jedini način da se utiče na kreiranje politike u Sektoru Turizma i ugostiteljsta je da se sindikati i poslodavci slože oko ključnih predloga za poboljšanje situacije u ovom sektoru i zajednički nastupe pred državom insistirajući na rešavanju ključnih problema.

euUz finansijsku podršku EU

 

 

Preporučene vesti

Još uvek nema komentara. Budite prvi!


Dodajte komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *