Danas smo imali sastanak sa predstavnicima Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja Srbijatransport na kom smo razmenili informacije i sagledali mogućnosti za saradnju kroz njihovo kolektivno pristupanje Uniji poslodavaca Srbije. Ključne teme ovog sastanka su bile neformalna ekonomija u oblasti saobraćaja u Srbiji,  nedostatak saobraćajnog osoblja, pre svega vozača kao i mogućnosti za razvoj sektora transporta putnika saglasno sa najavljenim procesom harmonizacije odnosa sa EU. Dogovoreno je pokretanje inicijativa sa predlozima za rešavanje ovih problema u sektoru saobraćaja u Republici Srbiji.