Sektor trgovine

Unija poslodavaca Srbije
11

Sektor trgovine je samostalno, dobrovoljno neprofitabilno i nepolitičko udruženje poslodavaca – članova Unije poslodavaca Srbije iz delatnosti trgovine.

Sektor je osnovan zarad predstavljanja, unapređenja i zaštite poslovnih interesa poslodavaca – članova Sektora.

Vizija Sektora je da postane stub okupljanja i vodeća organizacija poslodavaca u grani trgovine na teritoriji Republike Srbije i kreator razvojnog privrednog ambijenta, kako za granu trgovine, tako i celokupnog privrednog ambijenta u Republici Srbiji.

O SEKTORU

Na Osnivačkoj skupštini održanoj 7. juna 2011. godine doneta je odluka o osnivanju Sektora trgovine Unije poslodavaca Srbije kao nezavisne i profesionalne organizacije poslodavaca u grani trgovine.

Sektor trgovine osnovale su značajne trgovinske kompanije koje posluju u Republici Srbiji kao nezavisnu gransku organizaciju u okviru Unije poslodavaca Srbije sa ciljem da kao reprezentativna organizacija u grani trgovine i odgovoran partner državi, sindikatima i predstavnicima potrošača učestvuju u kreiranju zakonske regulative i pratećih propisa oslonjenih na iskustvo iz svakodnevne prakse i tako aktivno doprinesu daljem razvoju grane trgovine i slobodnog tržišta u Srbiji.

Sektor trgovine Unije poslodavaca Srbije za svog prvog predsednika izabrao je suvlasnika i direktora kompanije Gomex doo, g. Gorana Kovačevića. Biografiju predsednika Upravnog odbora Sektora trgovine Unije poslodavaca Srbije možete pročitati ovde.

Uloga Sektora trgovine UPS

Uspostavljanjem Sektora trgovine UPS država dobija reprezentativnu organizaciju trgovinskih kompanija kao partnera sa punim potencijalom koji podrazumeva znanje, iskustvo iz prakse i dijaloga sa svim državnim i društvenim institucijama. Partnera koji svojim aktivnim doprinosom na stvaranju boljih uslova za poslovanje u oblasti trgovine može da pomogne i izvršnoj vlasti (kako sadašnjoj, tako i budućoj) da se, između ostalog, uvećaju budžetski prihodi i zaposlenost.