Na sednici Generalne skupštine Međunarodne asocijacije Socijalno ekonomskih saveta, (AICESIS), Socijalno ekonomski savet Republike Srbije postao je punopravan član ove asocijacije.

Sednica je održana u Parizu, u periodu 17. i 18. septembra 2018. godine, a rad Socijalno ekonomskog saveta Republike Srbije je predstavila delegacija Srbije koju čine Bojana Stanić, državna sekretarka Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Čedanka Andrić, izvršna sekretarka Ujedinjenih granskih sindikata „Nezavisnost“, Duško Vuković, član Socijalno ekonomskog saveta Republike Srbije i potpredsednik SSS Srbije i Srdjan Drobnjaković, direktor Unije poslodavaca Srbije.

Učlanjenjem Socijalno ekomomskog saveta Republike Srbije u Međunarodnu asocijaciju Socijalno ekonomskih saveta, (AICESIS) , razvija se mogućnost poboljšanja uloge socijalnih partnera  kao ključnog faktora u upravljanju modernim društvima. Takodje se  podstiče  i promoviše dijalog razmene mišljenja na globalnom  nivou.