Unija poslodavaca Srbije je na današnjem finalnom sastanku Pregovaračkog tima Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije za utvrđivanje minimalne cene rada prihvatila predlog ministra finansija Dušana Vujovića da se minimalna cena rada poveća sa 130 na 143 dinara po satu za 2018. godinu.

Predsednik UPS-a Nebojša Atanacković je rekao da je poslodavcima obećano da se bruto iznos plate neće menjati. Odnosno, da će se naći način da se poveća neoporezivi deo plate, koji sada iznosi 11.800 dinara.