Projekat je sproveden zajedno sa dva reprezentativna sindikata i sastoji se od istraživanja o potrebama tržišta rada iz perspektive poslodavaca – koja su zanimanja realno potrebna u sektorima građevine, trgovine i finansijskih usluga, i koje su preporuke poslodavaca u vezi obrazovanja mladih. Istraživanje je bilo praćeno sa nekoliko okruglih stolova i rezultati su prezentovani u publikaciji.

Vrednost projekta 5.610 CHF.