SOLIDAR Suisse – UPS “Registracija pojedinačnih kolektivnih ugovora II – na nivou preduzeća u sektorima finansijskih usluga, trgovine, hotelijerstva i turizma, saobraćaja”

Projekata je pratio Socijalno-ekonomski sporazum koji su potpisala sva tri socijalna partnera u cilju praćenja dela Sporazuma koji je naglasio potrebu da se poboljša kolektivno pregovaranje. Projekat je sproveden zajedno sa dva reprezentativna sindikata. Vrednost projekta 14.350 CHF.

Preporučene vesti

Još uvek nema komentara. Budite prvi!


Dodajte komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *