SOLIDAR–UPS: „Socijalni partneri zajedno u podršci mirnom rešavanju radnih sporova“

Cilj Projekta je bio da se izvrši analiza stanja u pogledu implementacije instituta mirnog rešavanja radnih sporova u Republici Srbiji. U okviru Projekta, sprovedeno je istraživanje među zaposlenima i poslodavcima o nivou njihovog poznavanja mirnog rešavanja radnih sporova, nakon čega su održane su dve pres konferencije i završni skup na kojima je predstavljeno publikovano istraživanje.

U okviru Programa Solidar Suisse u Srbiji 2013-2016. godine, čiji cilj je osnaživanje civilnog društva u dijalogu sa donosiocama odluka radi uspostavljanja standarda iz Agende dostojanstvenog rada, u delu programa koji se odnosi na segment Doprinos boljoj primeni propisa iz radnog zakonodavstva, a u cilju promocije i unapređenja Instituta mirnog rešavanja radnih sporova, Udruženje građana Inicijativa za razvoj i saradnju (IDC) je u saradnji sa reprezentativnim socijalnim partnerima: Ujedinjenim granskim sindikatima Nezavisnost, Savezom samostalnih sindikata Srbije i Unijom poslodavaca Srbije, uz podršku Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova i Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije, u prethodnim godinama je realizovalo dva projekta. Nakon sprovedenog istraživanja o institutu mirnog rešavanja radnih sporova i utvđenog nivoa znanja o vansudskim metodama rešavanja radnih sporova među poslodavcima i zaposlenima (2013), izrađen je dokument praktične politike pod nazivom Izazovi i dobrobiti mirnog rešavanja radnih sporova (2014). Sažeti dokument praktične politike analizira institut mirnog rešavanja radnih sporova u Republici Srbiji u kontekstu ostvarivanja prava zaposlenih u nedostatku radnih sudova i njegove primene u dosadašnjem radu Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova (RAMRRS). Opšti zaključak navedenih projekta je da, i pored mnogobrojnih prednosti, institut mirnog rešavanja radnih sporova nije uspeo da se postavi kao alternativa sudskoj zaštiti koja i dalje ostaje primaran oblik zaštite prava zaposlenih, iz kog razloga je potrebna njegova revizija.

Na osnovu pomenute analize postojećeg stanja i u cilju unapređenja mehanizama alternativnog rešavanja radnih sporova, ponuđena su konkretna rešenja i pravni argumenti za unapređenje Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova, u okviru dokumenta Preporuke – Kako do unapređenog zakonodavnog okvira mirnog rešavanja radnih sporova, izrađenog u ovoj, 2015. godini. Navedne preporuke, predstavljene su svim zainteresovanim stranama na više radionica, kao i ključnim donosiocima odluka, pri čemu su svakako najznačajniji: Ministrastvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva i Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine Republike Srbije. Zajedno sa dokumentom, izrađen je i predstavljen kratki film Mirno rešavnje radnih sporova

Opšti je zaključak svih zainteresovanih strana i ključnih donosioca odluka, da će Preporuke iz Projekta, postati deo novih zakonskih rešenja, čime će se ova oblast značajno unaprediti, a što će sve omogućiti izgradnju radno-socijalnog mira i održivi privredni razvoj Republike Srbije, i svakako doprineti promociji privrednog prostora Srbije kao respektabilne investicione destinacije.

Preporučene vesti

Još uvek nema komentara. Budite prvi!


Dodajte komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *