Cilj projekta je bio da se preduzećima u Srbiji predstave Principi osnaživanja žena radi boljeg razumevanja i primene. Održano je 11 seminara širom Serbije i principe su usvojile i potpisale 24 kompanije. Vrednost projekta 16.500 EUR.