Godina 2013.

Nerešeno

Problem

Od 2011. godine kada je počeo da se primenjuje Zakon o komunalnim delatnostima, na adresu UPS došlo je mnogo žalbi preduzeća za pogrebne usluge na član 5, stav 2. Zakona o komunalnim delatnostima.

Iako je Zakon o komunalnim delatnostima, usvojen po hitnom postupku 2011. godine, prethodno bio dve godine na javnoj raspravi, usvojena verzija sadrži sporni član 5, stav 2. koji se u tom obliku nije pojavljivao tokom prethodne javne rasprave i ubačen je u finalni predlog Zakona po želji određene interesne grupe koja je time htela da omogući monopol javnih preduzeća zaduženih za pogrebne usluge na sve usluge i prodaju opreme za sahranjivanje pokojnika i time istisne sa tržišta sva privatna preduzeća koja obavljaju ovu vrstu usluge i bave se prodajom opreme. Ovaj sporni član Zakona sada u praksi onemogućuje ukupno 83 privatna preduzeća sa 1412 zaposlenih da se u skladu sa Zakonom preregistruju kod Agencije za privredne registre, što znači da će im biti onemogućeno da ubuduće obavljaju svoju delatnost.

Sporni Član u suprotnosti je sa Ustavom RS (koji garantuje slobodu preduzetništva i tržišta), Zakonom o trgovini, Zakonom o zaštiti konkurencije i Zakonom o zaštiti potrošača.

Primena člana 5, stav 2. Zakona o komunalnim delatnostima će izazvati ozbiljne posledice u praksi:
1) gašenje 83 privatna preduzeća na teritoriji Republike Srbije i gubitak 1412 radnih mesta; 2) uspostavljanje monopolskog položaja javno-komunalnih preduzeća za pogrebne usluge u domenu prodaje pogrebne opreme i pružanja usluga pripreme za sahranjivanje, što će dovesti do porasta cena ovih usluga na tržištu i dodatno otežati položaj najsiromašnijih građana koji često nemaju sredstva da dostojno sahrane svoje najbliže;
3) u desetinama manjih opština u Srbiji lokalna javno-komunalna preduzeća nemaju tehničke resurse ni kapacitete da pruže usluge pripreme za sahranjivanje pokojnika i obezbede pogrebnu opremu, već ovaj posao obavljaju isključivo privatna preduzeća. Ukoliko se privatnim preduzećima onemogući rad u mnogim opštinama za sahranjivanje pokojnika moraće se angažovati javna komunalna pogrebna preduzeća iz obližnjih većih gradova, što će uvećati troškove sahranjivanja u mnogim siromašnim i nerazvijenim opštinama, čije je stanovništvo na rubu egzistencije. Pogrebne usluge u Srbiji su u proseku već sad skuplje nego u većini zemalja u okruženju, pa i u nekim zemljama EU, u kojima je prosek zarade zaposlenih 2-4 puta veći nego u Srbiji.

Aktivnosti

Godine 2013. je podneta inicijativa za izmene Zakona o komunalnim delatnostima.

Ishod

Napori su idalje u toku.