Godina 2015.

Nerešeno

Problem

Zakon o računovodstvu je 2013. godine usvojen po hitnom postupku bez ozbiljne javne rasprave i suštinski je loš za privredu.

Aktivnosti

Vladi i Parlamentu upućena je molba za stavljanje van snage podzakonskih akata donetih na osnovu Zakona o računovodstvu iz 2013.

Ishod

Zakon o računovodstvu donet je suprotno zahtevima globalnih standarda i na osnovu nevažećih direktiva EU te kao takav sadrži brojne nedostatke i nansi nepotrebne troškove privredi od više stotina miliona evra. Velika šteta se nanosi i državi jer se u potpunosti eliminiše bilo kakva uporedivost, a to odbija strane investitore, ugrožava javne prihode i planiranje privrednog razvoja Republike Srbije.