Zaštita imovine i restrukturiranje PIO Fonda (tužba protiv Države koja je pokušala da proda imovinu Fonda)

Unija poslodavaca Srbije

Uočen je pokušaj da se deo imovine PIO fonda prenese drugim pravnim licima. Država je dve banje u vlasništvu PIO fonda pretvorila u društveni kapital, kako bi se omogućilo da Dunav osiguranje namiri svoje dugove.

Na inicijativu UPS, UO PIO Fonda pokrenuo je tužbu protiv Države, koja je pokušala da bez njihovog odobrenja proda imovinu, u koju su uložene milijarde evra.

Napori su idalje u toku.

Preporučene vesti

Još uvek nema komentara. Budite prvi!


Dodajte komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *