logotip-dop-za-sveUgovor o grantu za ovaj projekat potpisan je između Turske konfederacije organizacija poslodavaca (TISK) i Evropske komisije 31.11.2012. godine. Prva faza projekta je trajala dve godine pod rukovodstvom TISK i u saradnji sa organizacijama poslodavaca Jugoistočne Evrope i Međunarodnom organizacijom poslodavaca (IOE), a aktivnosti u ovoj fazi su prevashodno imale za cilj jačanje kapaciteta organizacija poslodavaca i pripremu terena.

U drugoj fazi projekat će se fokusirati na informisanje poslodavaca o izveštavanju o održivosti i pripremi terena tokom 2015-2016. U drugoj fazi projekta kao partneri učestvuju organizacije poslodavaca iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije, Bugarske, Rumunije i Turske, a pridruženi partner je Međunarodna organizacija poslodavaca.

Cilj druge faze projekta je da se izgradi svest i kapacitet u okviru partnerstva/mreže organizacija poslodavaca u Regionu jugoistočne Evrope u vezi DOP i Izveštavanja o održivosti kako bi se unapredilo njihovo učešće u dijalogu sa svim zainteresovanim licima (kao i njihov uticaj na proces reforme javnog sektora) na nacionalnom i međunarodnom nivou. Kroz ovu fazu projekta će se graditi svest i kapaciteti u okviru mreže organizacija poslodavaca u regionu kako bi ove organizacije vodile preduzeća ka njihovom pozitivnom uticaju na društvo i ka tome da se briga o društvu, životnoj sredini, etici, ljudskim pravima i interesima klijenata integrišu u njihove poslovne aktivnosti i osnovnu poslovnu srategiju.