Godina 2018

U porcesu

Problem

Socijalno-ekonomskom savetu Republike Srbije je podneta Inicijativa za izmene i dopune Zakona o porezu na dobit pravnih lica.

Aktivnosti

Unija se bori za povovno uvođenje tzv. poreskog kredita za sektor malih i srednjih preduzeća, kao ida se uvedu poreske olakšice za privredu.

Ishod

Inicijativa je usvojena od strane Saveta i porsleđena Ministarstvu finansija RS na dalje razmatranje.