Godina 2016.

Nerešeno

Problem

Pregovori oko minimalne cene rada odvijaju se u okviru Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije, u kojem Unija poslodavaca Srbije ima svoje predstavnike. Cena rada se donosi u tekućoj godini sa ciljem da važi tokom cele naredne godine.

Aktivnosti

UPS je predlagala da povećanje ne bude veće od 127 dinara. Predlog sindikata bio je 133 dinara. Vlada je donela konačnu odluku da cena rada bude povećana na 130 dinara.

Ishod

Minimalna cena rada je povećana na 130 dinara po radnom satu.