Godina 2014.

...

Problem

Pregovori oko minimalne cene rada odvijaju se u okviru Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije, u kojem Unija poslodavaca Srbije ima svoje predstavnike. Cena rada se donosi u tekućoj godini sa ciljem da važi tokom cele naredne godine.

Aktivnosti

Minimalna cena rada je povećana sa 115 na 121 dinar.

Sindikati su smatrali da je cena rada i sa povećanjem ostala niska, a Unija poslodavaca Srbije da minimalnu cenu rada nije trebalo povećavati.

Ishod

Minimalna cena rada je povećana sa 115 na 121 dinar po radnom satu.