Godina 2017

Rešeno

Problem

Našim delovanjem  preko Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije, a uz saglasnost Vlade i reprezentativnih sindikata, uticalo se na promenu neoporezivog dela zarade.

Aktivnosti

Zahvaljujući Uniji u 2018. godini, omogućene su olakšice za poslodavce za novo zapošljavanje i to subevencije kroz povraćaj dela poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na teret zaposlenog i na teret poslodavca po osnovu zarade za novozaposleno lice.

Ishod

Povećan je neoporezivi deo zarade sa 11.790 na 15.000 dinara. Zakon je stupio na snagu 2017. godine, a počeo sa primenom 2018. goidne.