Na jučerašnjim predavanjima prvoj grupi polaznika Kursa komunikacijskih veština i dr. su održana dva sjajna predavanja iz komunikacijskih veština i engleskog jezika.

Na prvom predavanju tema je bila pozicioniranje sopstvenog modela komunikacije između idealnih tipova, dok su na drugom predavanju slušaoci mogli da unaprede veštine prezentacije (Presentation skills) na engleskom.

Danas će druga grupa polaznika imati priliku da čuje ista predavanja.