Promena stereotipa kroz kolektivne ugovore u zemljama Zapadnog Balkana – uloga socijalnih partnera u nastojanju da se omogući uspostavljanje ravnoteže između posla i porodičnog života i ostvari rodna ravnopravnost

balance opet

 

 

 

 

Promocija ravnoteže između posla i porodičnog života kao i zakonodavstva uovoj oblasti, postala je neophodna iz mnogo razloga. Preduzete mere obično dolaze iz razloga zabrinutosti za pitanje rodne ravnopravnosti. One takođe podupiru ekonomiju pošto olakšavaju učešće pojedinaca u plaćenom poslu, mogu imati pozitivan efekat na stopu rađanja i mogu, takođe, ojačati penzioni sistem. Zbog svih ovih razloga uspostavljanje ravnoteže između posla i porodičnog života postaje sve važnija tema.

Cilj projekta je, iznad svega, podizanje svesti i jačanje znanja socijalnih partnera i drugih ciljnih grupa (poslodavaca i zaposlenih u privatnom sektoru, učenica, zainteresovanje javnosti) o značaju mera za uspostavljanje ravnoteže između porodičnog i poslovnog života, kao i o složenosti rodne ravnopravnosti. Cilj projekta je, takođe, postepena promena svesti i rušenje stereotipa u zemljama Zapadnog Balkana, a kroz socijalni dijalog/kolektivne ugovore, i  doprinos ekonomskom uspehu na taj način.

Aktivnosti na projektu će ojačati znanje i iskustva svih ciljnih grupa i osigurati dodatnu vrednost ne samo na kratak rok već in a duže staze, doprinoseći razumevanju fleksibilnih oblika rada, primeni prilagodljive i konkurentne privrede, uz investicije u razvoj ljudskih resursa i neophodnost integracije ekonomije sa sferama obrazovanja, razvoja, istraživanja i zapošljavanja.

Glavni ciljevi projekta:

 • Prilagođavanje socijalnog dijaloga promenama u zapošljavanju i radno-relevantnim izazovima, poput uspostavljanja ravnoteže između posla i porodičnog života, rodne ravnopravnosti, aktivne inkluzije i dostojanstvenog rada;
 • Jačanje kapaciteta socijalnih partnera u zemljama koje učestvuju u projektu, sa ciljem doprinosa nacionalnom socijalnom dijalogu i socijalnom dijalogu na nivou Evrope.

Podciljevi projkta:

 • Podizanje svesti i jačanje znanja socijalnih partnera i njihovih članova, donosilaca politika i druge zainteresovane javnosti, o značaju mera, kako bi se lakše uspostavila ravnoteža između posla i porodičnog života i promovisala rodna ravnopravnost;
 • Podizanje svesti i sticanje znanja o ulozi socijalnih partnera i važnosti kolektivnog  pregovaranja zarad uspostavljanja ravnoteže između posla i porodičnog života, kao i promovisanje rodne ravnopravnosti;
 •  Predstavljanje programa rada evropskih socijalnih partnera (i EU zakona i standarda) iz oblasti politika uspostavljanja ravnoteže i rodne ravnopravnosti u zemljama koje učestvuju u projektu, i ocena flaksibilnosti njenog usklađivanja i primene;
 • Oblikovanje novog modela mera za usklađivanje posla i porodičnog života, uključujući nove izazove (aktivno očinstvo, rodnu ravnopravnost, stres na poslu), koji bi se koristili u sadašnjim/budućim sektorskim/na nivou preduzeća kolektivnim ugovorima.
 • Promena uvreženog načina razmišljanja i rušenje stereotipa, sa jedne strane kroz ohrabrivanje mladih devojaka da smelije razmišljaju o izboru ne-tradicionalnih zanimanja (sa fokusom na uobičajeno “muške poslove”), i sa druge strane, kroz podizanje svesti u preduzećima o važnosti neiskorišćenog potencijala žena i ohrabrivanjem preduzeća da stvaraju bolje radno okruzenje, uzimajući u obzir aspekt uspostavljanja ravnoteže privatnog i profesionalnog života.

 

Partneri:

Organizacije poslodavaca:

HUP – Hrvatska udruga poslodavaca

 • BCM – Biznis konfederacija Makedonije
 • UPCG – Unija poslodavaca Crne |Gore
 • UPS – Unija poslodavaca Srbie
 • Biznes Albania – Unija poslodavaca Albanije

Sindikati:

 • ZSSS – Savez samostalnih sindikata Slovenije
 • SSM – Savez sindikata Makedonije
 • UFTUM – Unija slobodnih sindikata Crne Gore
 • CATUS – Savez samostalnih sindikata Srbije
 • KSSH – Konfederacija sindikata Albanije

Udruženja:

Evropski partner na nivou cele industrije:

 • BUSINESSEUROPE

Sindikat:

 • NHS – Nezavisni Hrvatski sindikati

Uz podršku:

 • UPRS – Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske

E-flajer

Comparative Analysis Report

Direktiva Saveta EU

Direktiva Evropskog parlamenta

Direktiva Saveta EEZ

Sastanak u Tirani

 

eu Uz finansijsku podršku Evropske unije.