Projekata je pratio Socijalno-ekonomski sporazum koji su potpisala sva tri socijalna partnera u cilju praćenja dela Sporazuma koji je naglasio potrebu da se poboljša kolektivno pregovaranje. Projekat je sproveden zajedno sa dva reprezentativna sindikata. Vrednost projekta 14.350 CHF.