Godina 2013.

Nerešeno

Problem

Sporne marže su prestale da važe krajem 2012. godine, ali su, dok su bile na snazi, izazvale veliku štetu.

Aktivnosti

Kada su sporne uredbe prestale da važe krajem 2012. godine, zbog štete koja je naneta preduzetnicima u vreme dok su bile na snazi, UPS je 2013. godine podnela Ustavnom sudu inicijativu, kojom je predloženo da Sud donese odluku da sporne uredbe dok su bile na snazi, nisu bile u skladu sa Ustavom RS.

Ishod

Napori su idalje u toku.