Godina 2012.

nerešeno

Problem

Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije g. Nebojša Stefanović i poslanička grupa SNS u svojstvu predlagača novog (temeljno izmenjenog i dopunjenog) Zakona o javnim nabavkama, uputili su Uniji poslodavaca Srbije pismo u kome su zatražili komentare, primedbe i predloge na nacrt Zakona koji će se uskoro naći pred poslanicima nacionalnog parlamenta. U proteklim godinama (2007-2012.) više od 17 000 privatnih preduzeća u Srbiji odustalo je od učešća na tenderima zbog brojnih loših iskustava i uočenih koruptivnih radnji. Cilj je opet probuditi inicijativu da što više privatnih kompanija učestvuje na tenderima, što će i naručiocima pomoći da u zdravoj konkurenciji sprovedu javne nabavke, imajući maksimalno obzira prema tankom republičkom i budžetima lokalnih samouprava.

Aktivnosti

Uz nesebično zalaganje i ekspertizu Udruženja ponuđača Srbije, kao najkvalifikovanije organizacije koja poznaje proces javnih nabavki u praksi, i na osnovu brojnih primedbi preduzeća u članstvu UPS koje su stizale prethodnih godina na aktuelni Zakon o javnim nabavkama, predsedniku parlamenta i poslaničkoj grupi SNS (predlagaču Zakona), poslat je ukupno 61 amandman. Cilj svih upućenih amandmana je da se na osnovu iskustva privrede i ponuđača zakonske odredbe što kvalitetnije i preciznije definišu, onemoguće brojne mahinacije sa javnim nabavkama u praksi, pojednostave i učine efikasnim sve procedure koje Zakon propisuje i spreče sve eventualne zloupotrebe u procesima javnih nabavki. Unija poslodavaca Srbije je posebno želela da svim privatnim kompanijama u Srbiji koje predstavlja omogući da pod ravnopravnim i jasnim uslovima ubuduće učestvuju na javnim tenderima i konkursima i izmeni sve nedorečenosti i nedostatke dosadašnjeg zakona.

Ishod

Napori su idalje u toku.