„Komunikacijske veštine i poslovna komunikacija na engleskom jeziku sa osvrtom na osnovna prava i obaveze iz radnog prava – priručnik za zaposlene“ možete preuzeti ovde.