MOR – UPS: “Razvoj ženskog preduzetništva – WED”

Projekat je bio usmeren na analizu poslovne, političke i socijalne klime u kojoj posluju žene preduzetnice i teškoća sa kojima se suočavaju. Aktivnosti su obuhvatale istraživanje, sastanke sa fokus grupama, pripremu publikacije koja sadrži nalaze i preporuke za poboljšanje poslovnog okruženja, kao i prezentovanje vladinim institucijama, ženama preduzetnicama i javnosti.

Vrednost projekta 12.000 USD.

Preporučene vesti

Još uvek nema komentara. Budite prvi!


Dodajte komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *