Cilj Projekta je bio da se sagledaju izazovi u organizovanju stručne prakse u okviru malih i srednjih preduzeća. Aktivnosti su uključivale istraživanje, 2 konsultativne radionice, izradu publikacije i predloga praktične politike koji su prezentovani na završnoj konferenciji.

Vrednost projekta 8.500 EUR.