Projekat se bavio istraživanjem kolektivnog pregovaranja na nivou preduzeća u pet gradova Srbije u kojima postoje socijalno-ekonomski saveti.

Vrednost projekta 14.350 CHF.