Uloga socijalnih partnera i socijalnog dijaloga u novom svetu rada

Duboke promene kroz koje prolazi svet rada predstavljaju niz ozbiljnih izazova, ali i otvaraju nove mogućnosti za socijalni dijalog i ulogu socijalnih partnera – zajedno sa javnim vlastima – u upravljanju svetom rada. Iako su institucije i mehanizmi socijalnog dijaloga dugo karakteristika evropskih zemalja, postavlja se pitanje sposobnosti socijalnog dijaloga da odgovori na nove izazove i pruži održive socijalno-ekonomske rezultate.

Ova široka tema je bila u fokusu dvodnevne tripartitne konferencije koju je organizovala Međunarodna organizacija rada okupivši u Briselu predstavnike iz većine evropskih zemalja. Po svedočenjima učesnika, situacija je prilično slična u svim zemljama. Dok se administracija bori sa izazovom kako da poboljša efikasnost tržišta rada, sindikati ulažu napore da organizuju radnike u okviru novih oblika rada, kao što je “rad preko platformi”, usmerivši se na kampanje ka školama, studentima i mladim akademicima, ili ka samozaposlenima. Na strani poslodavaca, veliki napori su usmereni ka malim i srednjim preduzećima u vidu pružanja adekvatnih usluga.

Posebna pažnja posvećena je digitalizaciji kao najvećem uzročniku i pokretaču promena u svetu rada. Takođe se razgovaralo i o migracijama radne snage kao drugoj bitnoj determinanti stanja na tržištu rada, a iskustva i stavove srpskih poslodavaca predstavio je Predsednik Unije poslodavaca Srbije, gospodin Miloš Nenezić, kao panelista.

Preporučene vesti

Još uvek nema komentara. Budite prvi!


Dodajte komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *